OpenText Logo

OpenText™ | e-Invoicing Readiness Check for KSeF

Sprawdź, czy Twoja organizacja jest gotowa na KSeF:
wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę.
woman with red cape
Zakres usługi OpenText e-Invoicing Readiness Check:

 • Przeprowadzamy analizę obecnej sytuacji: „jak jest teraz?”;
 • Przedstawiamy zakres funkcjonalności niezbędnych do spełnienia nowych wymagań rządowych dla e-faktur KSeF związanych z formatem i zawartością wymaganych danych: „jak powinno być?”;
 • Sprawdzamy, czy dane zawarte w aplikacjach Klienta obejmują wszystkie wymagane zakresy;
 • Dostarczamy wiedzy i szczegółowych rekomendacji koniecznych do wdrożenia w celu spełnienia wymagań KseF;
 • Przeprowadzamy z Klientem warsztaty w celu wspólnego przeglądu uzyskanych informacji i podjęcia decyzji projektowych w zakresie uzupełnienia ewentualnych niezgodności.

Dane zostaną przekazane w formie raportu analitycznego:

 • Arkusz Analizy Luk i jednostronicowe Podsumowanie Ustaleń – zestawienie rozbieżności wraz z zaleceniami i decyzjami projektowymi pozostałymi do podjęcia przez Klienta
 • Raport Analizy Luk wraz z podsumowaniem wykonawczym i szczegółowymi ustaleniami – załącznikiem do raportu będzie szczegółowa karta niezgodności w zakresie obowiązkowych i opcjonalnych pól KSeF oraz specyfikacji mapowania, uwzględniająca dotychczasowe decyzje biznesowe dotyczące wymiany danych z Partnerami Handlowymi Klienta.

Metodologia:

 • OpenText e-invoicing Readiness Check zostanie przeprowadzony według sprawdzonej i solidnej metodologii, która zapewnia szybkie rezultaty.
 • Wymagania i obowiązki po stronie Klienta są minimalne - eksperci OpenText potrzebują jedynie dostarczenia próbki danych w postaci plików z systemów Klienta, np. SAP IDoc lub XML.
 • W ramach usługi, OpenText zweryfikuje i przeanalizuje dane pod kątem wymogów rządowych, aby sporządzić kompleksowy raport z ustaleniami i rekomendacjami.
 • Dane i raport zostaną omówione z Klientem podczas warsztatu.
OpenText e-Invoicing Readiness Check for KSeF
 
© Copyright 2024 OpenText Corp. All rights reserved.Privacy Policy|Cookie Policy