Network. Engage. Connect.

Warszawa, 19 października 2023
Warsaw, October 19 2023

OpenText Summit Poland 2023

to kolejna edycja naszej najważniejszej w regionie CEE konferencji, podczas której będziemy wspólnie zastanawiać się nad mechanizmami i trendami kształtującymi biznes przyszłości. Przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania w zakresie wykorzystania potencjału informacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji w biznesie. 

W obecnym świecie nie można już efektywnie rozwijać się w żadnej branży bez zrozumienia i wykorzystania potencjału informacji. Podczas wydarzenia omówimy kwestie ekonomiczne i biznesowe, trendy zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju oraz poznamy perspektywę uczestników reprezentujących różne sektory gospodarki. To wszystko prezentowane będzie przez pryzmat technologii – chmura, bezpieczeństwo, analityka, sztuczna inteligencja... to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas Summitu.  

Niezwykle ważnym w tym roku tematem są zmiany w systemie podatkowym i wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania oraz korzystania z rządowego systemu KSeF. Temu zagadnieniu również poświęcimy sporo czasu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

OpenText Summit Poland 2023

is the next edition of our most important conference in the CEE region, during which we will jointly reflect on the mechanisms and trends shaping the business of the future and we will present practical solutions for using the potential of information, automation and artificial intelligence in business .

In today's world, you can no longer develop effectively in any industry without understanding and using the potential of information. During the event, we will discuss economic and business issues, sustainable and responsible development trends, and learn the perspective of participants representing various economic sectors. All this will be presented through the prism of technology - cloud, security, analytics, artificial intelligence...  are just some of the topics discussed during the Summit.

An extremely important topic this year are changes in the tax system and the introduction of mandatory e-invoicing and the use of the government KSeF system. We will also devote a lot of time to this issue.


Participation in the conference is free of charge.

Agenda

Sessions will be conducted in Polish and English. Simultaneous translation in both directions will be available for interested participants.

Sesje będą prowadzone po polsku i angielsku. Dla chętnych będzie dostępne tłumaczenie symultaniczne w obu kierunkach.
08:30 – 09:15 Registration & coffee
09:15 – 10:50 Morning Plenary Session
 • Executive Welcome (5 min)
  EN Sandra Tiskens, Regional Vice President EE, OpenText
  PL Michał Zajączkowski, RVP EE N&S, OpenText
 • Keynote: The Future of Information Management (15 min)
  PL Harald Adams, Vice President, Emerging Markets, OpenText
 • Keynote: The Future of Work in a Complex Digital World (30 min)
  PL Suren Naidoo, Vice President, Solutions Consulting, OpenText
 • Panel discussion: How technology is enabling diversity and inclusion (30 min)
  EN Moderator: Sandra Tiskens, Regional Vice President EE, OpenText
 • ISSA: Our responsibility as technology creators - let's protect the future against threats (15 min)
  PL Artur Markiewicz, Członek Zarządu ISSA Polska
  PL Grzegorz Cenkier, Członek Zarządu ISSA Polska
10:50 – 11:20 Coffee break
11:20 – 11:45 Parallel sessions Part 1

Track 1: Discover the Business Value Streams

 • Master Modern Work in the Cloud
  PL Krzysztof Sobiesiński, Principal Solutions Consultant, OpenText

  Wykorzystaj pełną moc informacji, aby poprawić efektywność pracowników i zwiększyć możliwości użytkowników biznesowych. Wzbogacaj współpracę o zarządzanie treścią i nadzór nad informacjami, przyspieszaj procesy biznesowe dzięki integracji z czołowymi aplikacjami, takimi jak Salesforce i SAP, oraz dostarczaj informacje w kontekście, aby szybciej wyciągać wnioski i podejmować lepsze decyzje.

Track 2: Discover the Digital Value Streams

 • IT Operations Management: The Age of Automation and AI
  PL Kevin Leslie, GTM Director, IT Operations Management, OpenText

  Multicloud and on-prem environments, supported by incompatible tools, overwhelm IT operations with complexity. Learn how OpenText ITOM solutions are built on the integrated, AI-based OPTIC Platform to restore IT efficiency and performance.
11:50 – 12:15 Parallel sessions Part 2

Track 1: Discover the Business Value Streams

 • Create Customers for Life with OT Digital Experience
  PL Przemysław Kowalicki, Principal Solutions Consultant, OpenText

  Doświadczenia cyfrowe, które zapewniamy klientom i pracownikom, nie są już tylko obowiązkiem, ale prawdziwym wyróżnikiem firm. W cyfrowej gospodarce przed firmami stoi wyzwanie nie tylko dotarcia do nowych klientów, ale także zatrzymania ich na dłużej pomimo zmian w zwyczajach zakupowych i rosnących oczekiwań dotyczących poziomu usług. Kluczowym elementem cyfrowej interakcji z klientem i pracownikiem jest efektywne zarządzanie zasobami cyfrowymi, za pomocą których firmy komunikują się z klientami. Znaczenie zasobów cyfrowych takich jak tekst, grafiki i zasoby audiowizualne dodatkowo wzrosło dzięki adopcji rozwiązań opartych o techniki AI, w tym szczególnie sieci neuronowych (deep learning). Dowiedz się jak zarządzanie, wyszukiwanie, analiza i integracja zasobów cyfrowych dzięki oprogramowaniu OpenText może uatrakcyjnić doświadczenia zarówno Twoich klientów jak i pracowników.

Track 2: Discover the Digital Value Streams

 • Boost decision making with sophisticated AI powered data analyticss
  PL Hamza Gurani Akbulut, Solutions Consultant, OpenText

  Unlock the potential of your data today! In today's data-driven world, making informed decisions is the key to success. That's where Opentext Vertica steps in, offering cutting-edge AI-powered data analytics to empower your organization.
12:20 – 12:45 Parallel sessions Part 3

Track 1: Discover the Business Value Streams

 • Effective trade operations and Supply Chain optimization
  PL Karolina Piotrzkowska, Principal Solutions Consultant, OpenText

  Poznaj korzyści, jakie może przynieść organizacji nowoczesne zarządzanie informacją w łańcuchu dostaw, między innymi: usprawnienie procesów logistycznych, poprawa efektywności i obniżenie kosztów, ułatwienie współpracy i komunikacji wewnątrz organizacji, z franczyzobiorcami oraz podmiotami zewnętrznymi, redukcja wykorzystania papieru i realizacja celów związanych z ochroną klimatu.

Track 2: Discover the Digital Value Streams

 • Cyber Resilience: The OpenText Recipe
  PL Tamer El Rafaey, Cyber Security Presales Leader, OpenText

  Cyber Resilience is the ability to anticipate, withstand, recover from, and adapt to adverse conditions, attacks, or compromises on an organization's infrastructure. OpenText has its unique approach to supporting organizations in their journey to build cyber resilience, resulting in overall business resilience. This session will go through OpenText's approach and how its wide range of cybersecurity solutions can be helpful in that journey.

11:20 – 12:45 Partners' Talks in Smart Work Central - prezentacje Partnerów

 • Case Study Betacom – Nowoczesne zarządzanie usługami w oparciu o narzędzia ITSM (30 min)
  PL Mirosław Kozak - Naczelnik Wydziału w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
  PL Katarzyna Jaworska - Dyrektor Biura Administracyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
  PL Rafał Wysocki – Konsultant (Betacom S.A.)


  Transformacja narzędzi ITSM w kompleksowe rozwiązania do zarządzania usługami (ESM) i zasobami w organizacji (ITAM). Wykorzystanie najnowszych technologii do upraszczania pracy i automatyzacji zadań. Elastyczne wdrożenia dostosowane do potrzeb klientów z różnych obszarów rynku.
 • Case Study N-iX - Beyond Ore: Unearthing Digital Transformation Excellence. Metinvest success story. (20 min)
  EN TBD, Metinvest Digital
  EN Andriy Sharandakov, AVP, Head of Delivery Unit, N-iX


 • Ixtent presentation (20 min)
  EN Jiří Jakeš, Sales Director, Ixtent

  In our presentation we will to present the advantages of business systems using solutions such as E-Offices, E-Archives and other business applications supported by the experience of IXTENT and customers. We will highlight IXTENT's position as an OpenText partner and describe the area of our specialization that may be useful to Polish clients.
12:45 – 13:30 Coffee & light lunch
13:30 – 16:30 Afternoon Plenary Session
 • Emerging Trends Shaping the Future of Work (30 min)
  EN Aleksandra Przegalińska, Vice Rector, Kozminski University
  EN Karim Rizkallah, Regional VP, Solutions consulting, OpenText
 • Customer Panel – Stories of Excellence in Digital Transformation (30 min)
 • Krajowy System e-Faktur - Nieuchronność cyfryzacji obszaru podatkowego + debata (60 min)
  PL Anna Derdak, Radca Prawny, Doradca Podatkowy
  PL Maciej Wardaszko, CEO, Aplikacje Krytyczne
  PL Tomasz Spłuszka, Principal Value Engineer, OpenText


  OpenText jako wiodący operator EDI i e-faktury na całym świecie, monitoruje zmiany prawne i zapewnia zgodność swoich produktów oraz usług z wymogami lokalnego prawa już w ponad 45 krajach. Od 2022 roku aktywnie pracujemy nad zapewnieniem rozwiązania, które umożliwia integrację z KSeF. Projekty e-faktury dostarczamy w oparciu o platformę integracyjno – komunikacyjną OpenText Business Network z nowoczesną architekturą cloudową gwarantującą skalowalność, bezpieczeństwo, rozwój oraz wydajność. W trakcie sesji omówimy wyzwania związane z wdrożeniem KSeF i sposoby jak je zaadresować w oragnizacji. Na końcu odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem 3 stron, z których każda będzie reprezentować inny punkt widzenia wdrożenia KSeF.
 • Navigating the Future: Crafting a Strategic Roadmap + Closing Remarks (15 min)
  PL Garen Yacoubian, RVP, Business Value Consulting, OpenText
16:30 – 17:30 Dinner & networking

Guest Speakers

Aleksandra Przegalińska
AI Expert, Futurologist | Kozminski University
Maciej Wardaszko
CEO | Aplikacje Krytyczne
Anna Derdak
Attorney-at-law. Tax advisor 

Event Moderator

Wanda Żółcińska
Editor-in-Chief, Computerworld 

OpenText Speakers

Harald Adams
Vice President, Emerging Markets Sales
Przemysław Kowalicki
Principal Solutions Consultant
Kevin Leslie
GTM Director, IT Operations Management
Suren Naidoo
Vice President, International Presales
Karolina Piotrzkowska
Lead Solutions Consultant
Tamer El Refaey
Cyber Security Presales Leader
Karim Rizkallah
Regional Vice President, Solutions Consulting
Krzysztof Sobiesiński
Principal Solutions Consultant
Tomasz Spłuszka
Principal Value Engineer
Sandra Tiskens
Regional Vice President, EE Sales
Garen Yacoubian
Regional Vice President, Business Value Consulting
Michał Zajączkowski
Regional Vice President, EE N&S Sales

Registration

Please enter e-mail in corporate domain
Zaznaczając to pole zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez wymienione powyżej firmy w celach marketingowych.

Partners

Platinum Partners
Comtegra is an IT systems integrator specializing in the areas of design and construction of systems for data storage and management, information security, including backup, cybersecurity, network construction and virtualization technologies.

The company also provides maintenance, servicing and cloud services in the pay as you go model based on its own platform – Comtegra Enterprise Cloud.
Betacom supports enterprises in the process of digital transformation by providing innovative solutions in a partnership model. It creates tailored solutions based on its own products and technologies from industry leaders. It helps simplify business models, reduce costs and improve operational efficiency.

Betacom acts as a trusted partner who opens up new business opportunities and helps companies to overcome barriers and exceed limits.
N-iX
N-iX is strong OpenText expertise gained since 2005 as part of the OpenText Center of Excellence and evolved into a certified partner status in 2014. N-iX successfully completed over 150 outsourcing projects for enterprise customers across the globe. N-iX team of 40+ certified OpenText consultants possess extensive expertise in administration, configuration, and customization.

N-iX is a global software solutions and engineering services company, with over 2,000 professionals in 25 countries across Europe and the Americas.
Ixtent
IXTENT is an ECM focused company providing complete set of services and support. The company  has Europe wide presence, with 20 years of history, 600+ projects and 300+ customers. IXTENT is a long-lasting partner of OpenText with GOLD status.

IXTENT's daily mission is to create a digital world and a paperless future. Step by step they are moving towards an ambitious vision of being the most sought-after European partner for document management and digital transformation.
Gold Partners
Axians
Alna
TrustLynx
Networking Partner
Ingrifo
Community Patron
ISSA
Media Patron
Computerworld

Location & Contact

The Tides
ul. Wioślarska 8
00-411 Warszawa
Poland

Contact: Agnieszka Skuza, e-mail: askuza@opentext.com, tel. +48 690 001 951
 
© Copyright 2024 OpenText Corp. All rights reserved.Privacy Policy|Cookie Policy