Przejdź na KSeF z OpenText Active Invoices with Compliance

Wybierz rozwiązanie do e-fakturowanie, które zapewni Ci zgodność z KSeF i regulacjami w 48 krajach. 
Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowy dla większości przedsiębiorców już od 1 lipca 2024 r. Szykując swoją firmę na nowe regulacje warto sprawdzić, czy używane obecnie oprogramowanie do rozliczeń jest kompatybilne z KSeF. To również najlepsza okazja do tego, by uprościć i zautomatyzować proces fakturowania. Pomóc może w tym rozwiązanie OpenText Active Invoices with Compliance
Przypominamy:

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia elektroniczne tworzenie i odbieranie faktur. Zarchiwizowane w systemie faktury są wymieniane między kontrahentami w formacie XML, co czyni je trudnymi do odczytania bez odpowiedniej konwersji. Aby je przeanalizować, konieczne jest użycie specjalistycznego oprogramowania, które pozwala na dalsze przetwarzanie i obieg tych dokumentów. 

Prosta i wygodna integracja z KSeF dzięki OpenText Active Invoices with Compliance   


Krajowy System e-Faktur znacząco ułatwia oraz przyspiesza proces fakturowania. Może jednak stanowić wyzwanie dla małych i średnich firm o ograniczonych możliwościach IT, a także dla większych przedsiębiorstw korzystających ze złożonych systemów finansowo-księgowych ERP. 

Tu z pomocą przychodzi chmurowe narzędzie OpenText Active Invoices with Compliance, umożliwiające pełną integrację z platformą rządową oraz automatyzację obiegu faktur, niezależnie od używanego w firmie systemu finansowo-księgowego. Narzędzie to oferuje wszechstronną obsługę faktur sprzedażowych/zakupowych. Zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo danych i uwierzytelnianie w systemie KSeF, a także zgodność z przepisami w ponad 48 krajach. 

OpenText Active Invoices with Compliance domyślnie realizuje e-faktury, weryfikując ich zgodność z wymogami struktury logicznej KSeF. W razie potrzeby umożliwia elektroniczne dostarczanie faktur za pośrednictwem w pełni zintegrowanych rozwiązań EDI / B2B (w tym przez portal lub email) i w różnych formatach (np. PDF).  

Kontrola w twoim imieniu 


OpenText Active Invoices with Compliance domyślnie analizuje autentyczność e-faktur oraz sprawdza, czy są zgodne z zarówno z regulacjami w danym kraju (takimi jak KSeF), jak i wewnętrznymi wymaganiami biznesowymi firmy. Przy wysyłaniu faktur do zagranicznych kontrahentów weryfikuje, czy zadeklarowana kwota jest przedstawiona w właściwej walucie. 

Oprogramowanie od OpenText oferuje także długookresowe przechowywanie dokumentów z możliwością dostępu dla kontrolerów oraz opcję przeglądania zarchiwizowanych e-faktur i dodatkowych dokumentów. Pozwala też wydłużyć standardowy 10-letni okres archiwizacji faktur w KSeF, jeśli jest taka potrzeba. 

Więcej możliwości z Business Network  


E-faktury stanowią tylko część dokumentów w obiegu przedsiębiorstwa. Platforma OpenText Business Network, której częścią jest rozwiązanie Active Invoices with Compliance, pozwala na jeszcze większe udogodnienia – m.in. obsługę wszystkich innych dokumentów transakcyjnych, takich jak zamówienia, awiza, wysyłki, komunikaty logistyczne, etc.  

Active Invoices with Compliance odpowiada za zapewnienie, że faktura procesowana w danym kraju spełnia lokalne wymogi. Ale to Business Network pozwala obsługiwać różne kanały komunikacyjne i formaty faktur. 

Technologia OpenText umożliwia przedsiębiorstwom cyfrową transformację i automatyzację swoich procesów fakturowania. Pozwala pracownikom skoncentrować się na kluczowych zadaniach, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wieloma dynamicznie zmieniającymi się przepisami. 

Więcej niż oprogramowanie 


OpenText zapewnia swoim klientom szereg samoobsługowych narzędzi onboardingowych oraz wsparcie ekspertów. Dzięki nim cyfryzacja fakturowania może być procesem, który zwiększy elastyczność i konkurencyjność twojej firmy.  

Z Active Invoices with Compliance kwestie zgodności dokumentów z regulacjami powierzasz opiece specjalistów, przyspieszając jednocześnie wewnętrzny obieg faktur. Możesz mieć pewność, że twoje faktury będą procesowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w 48 krajach, a wszystko to w ramach jednej platformy. Tym samym Ty i twoi pracownicy możecie w pełni skupić się na rozwoju przedsiębiorstwa. 

Opentext Active Invoices with Compliance – najważniejsze funkcje: 


W dużym skrócie - wybierając rozwiązanie Opentext Active Invoices with Compliance do obsługi firmowych faktur możesz liczyć m.in. na: 

  • Weryfikację danych: konfigurowalne zasady, gwarantujące, że informacje zawarte na fakturach są zgodne z rządowymi przepisami oraz wewnętrznymi wymogami biznesowymi.  
  • Gwarancję autentyczności i integralności: zastosowanie podpisów cyfrowych / pieczęci elektronicznych zgodnie z prawodawstwem danego państwa. 
  • Weryfikację faktur pod kątem duplikatów: system uniemożliwia przesłanie wielu faktur o tym samym numerze w ciągu roku obrachunkowego. 
  • Archiwizację: długoterminowy dostęp do danych na wypadek kontroli. Zarchiwizowane faktury zostaną usunięte, kiedy czas ich przechowywania dobiegnie końca. Okres przechowywania można wydłużyć maksymalnie o20 lat. 
  • Walidację dokumentów zagranicznych: kontrolę poprawności (według zasad skonfigurowanych dla kraju wysyłającego) różnych rodzajów dokumentów, takich jak faktury, noty kredytowe itp. 
  • Szybki i bezpieczny obieg dokumentów: dostarczanie e-faktury od sprzedającego do kupującego poprzez e-mail, bezpieczny e-mail za pośrednictwem portalu z dowodem dostarczenia/odbioru, bezpieczne protokoły EDI, takie jak VAN, sFTP/FTPs, AS2, VPN, PDF jako kontener, pliki, które mogą zostać dostarczone pojedynczo lub w spakowanym pliku .zip bądź w pliku PDF jako kontenerze, sieć PEPPOL. 
e-Invoicing Readiness Check for KSeF
Sprawdź, czy Twoja organizacja jest gotowa na KSeF

Zamów dogłębną analizę swoich systemów i procesów i otrzymaj analizę luk, zalecenia wdrożeniowe i warsztaty.

Audyt gotowości na KSeF

Poznaj rozwiązania OpenText Business Network wspierające proces e-fakturowania

OpenTextTM Active Invoices with Compliance

OpenText Active Invoices with Compliance (AIC) to oparte na chmurze rozwiązanie do elektronicznego fakturowania, które pomaga firmom zachować zgodność z przepisami B2B i B2G w ponad 45 krajach.

Pobierz opis rozwiązania
OpenTextTM Trading GridTM

OpenText Trading Grid to ujednolicona platforma integracyjna business-to-anything (B2A), która umożliwia firmom dotarcie do zróżnicowanego ekosystemu wewnętrznych i zewnętrznych systemów, uzytkowników i rzeczy w rozszerzonym ekosystemie cyfrowym.

Pobierz opis rozwiązania
OpenTextTM LensTM

OpenText Lens to oparte na chmurze rozwiązanie, które pomaga monitorować przepływ danych pomiędzy Twoimi systemami, a Partnerami. Rozwiązanie to oferuje wgląd w przepływ wszystkich przetwarzanych danych, aby umożliwić proaktywne zarządzanie incydentami z wykorzystaniem alertów i powiadomień o zdarzeniach.

Pobierz opis rozwiązania